Informator

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom, tel. 48 383-72-15, 663-367-089.

W ramach swojej statutowej działalności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie, prowadząc działalność edukacyjną, warsztatowo - szkoleniową, opracowując i realizując programy terapeutyczne, profilaktyczne dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje również program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48 38-15-070, 48 38-15-071 świadczy bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 369120