Zakończenie projektu PO KL w 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż dobiegła końca realizacja VI edycji projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z tej okazji w dniu 16.12.2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście a także 15 tegorocznych beneficjentów projektu oraz zespół projektowy.

W czasie trwania projektu uczestnicy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz kucharz. Ponadto w ramach kompleksowego wsparcia Panie uczestniczyły w warsztatach ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. otrzymały wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Umożliwiło to beneficjentkom nie tylko nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, ale również zwiększyło motywację w realizacji własnych celów życiowych.

Panie uczestniczyły w trzydniowym wyjeździe integracyjno - szkoleniowym z doradcą zawodowym a także wspólnie wyjechały na spektakl teatralny „Klejnoty” do Radomia. Ponadto wzięły udział w zajęciach autoprezentacji oraz indywidualnych zajęciach z fryzjerem połączonych z zabiegami dotyczącymi polepszenia wizerunku.

Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne, ponadto beneficjentki miały możliwość podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim uczestnikom projektu dyplomy oraz certyfikaty.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 274903