Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi


26-631 Jastrzębia


tel. 48 384 05 07

fax. 48 384 05 04


e-mail: gops@jastrzebia.pl

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Iwona Mycek

 

Kierownik GOPS

pokój nr 5

Pracownik

Rejon

Miejscowości

Anna Kuczyńska

- Pracownik socjalny

pokój nr 4

I

Zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej.

 

Kozłów,Dąbrowa Kozłowska, Wólka Lesiowska, Jastrzębia - bloki, Dąbrowa Jastrzębska, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Lewaszówka, Bartodzieje, Olszowa.

 

Marzena Majewska

- Pracownik socjalny

pokój nr 3

II

Zadania zwiazane z realizacją ustawy o pomocy społecznej.

 

Lesiów, Kolonia Lesiów, Owadów, Wola Owadowska, Wojciechów, Jastrzębia - wieś, Wola Goryńska, Goryń, Wolska Dąbrowa, Brody.

 

Anna Tkaczyk

- Asystent rodziny

pokój nr 4

Zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Barbara Wójcik

- Inspektor

pokój nr 5a

Zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Karta Dużej Rodziny.

Anna Sygocka

- Referent

pokój nr 5a

Zadania związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
   

 

W sprawach wniosków i skarg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębi przyjmuje

w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 13:00

 

Pracownicy socjalni przyjmują:

Poniedziałek w godzinach: 08:00 - 11:00 oraz 15:00-16:00

Wtorek – piątek w godzinach: 7:00-10:00 oraz 14:00-15:00

W pozostałych godzinach praca w terenie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 360209