ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WOLONTARIACIE!!!

 

Wolontariat - dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi koleżeńsko-przyjacielsko-rodzinne.

Wolontariusz - osoba, która ochotniczo bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia oraz niepełnoletnia (za zgodą opiekunów prawnych), która wyrazi chęć pracy na rzecz innych osób.

Praca ta ma charakter dobrowolny i jest bezpłatna.

 

 

Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem:

•   Możesz uczynić swoje życie barwniejszym a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.

•     Zdobędziesz doświadczenie, które wzbogaci twoje CV.

•     Jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.

•    Wolontariat może być sposobem na odkrycie u siebie i rozwinięcie takich cech jak: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia czy zdolności przywódcze.

 

 

Jak możesz pomagać?

POMOC INDYWIDUALNA (działania mające na celu przeciwdziałanie osamotnieniu, organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce)

•  osobom starszym

•  osobom niepełnosprawnym

dzieciom i młodzieży

 

UDZIAŁ W JEDNORAZOWYCH AKCJACH - festyny, dożynki i imprezy okolicznościowe (pomoc w organizacji imprezy).

 

 

Wolontariuszom zapewniamy:

UBEZPIECZENIE NW - pracując jako wolontariusz jesteś ubezpieczony od nieszcześliwych wypadków.

POROZUMIENIE - zostanie z Tobą podpisane porozumienie w którym będzie określone miejsce, czas, sposób Twojej pracy.

OPINIA - ZAŚWIADCZENIE - na koniec Twojej Pracy jako wolontariusz możesz otrzymać opinię, zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontarystycznej.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE - organizujemy cykliczne spotkania podczas których możesz wymienić doświadczenia, poznać wiele ciekawych osób.

SZKOLENIA - w zależności do potrzeb organizujemy różnego rodzaju szkolenia, spotkania ze specjalistami.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem ds. wolontariatu!

 

 

KONTAKT

Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Jastrzębi

Koordynator - Anna  Kuczyńska

tel./fax    48 384 05 07

gops@jastrzebia.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 360206