Pomoc Żywnościowa w Gminie Jastrzębia

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi w ramach podpisanej umowy z Radomskim Bankiem Żywności dokonuje nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących z terenu gminy Jastrzębia.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi przekaże nieodpłatnie gotowe artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w ramach przyznanego limitu.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

 

Do uzyskania pomocy w tej formie uprawnione są osoby, które spełniają kryterium dochodowe, tj.

  • 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028,00 zł. na osobę w rodzinie.

Terminy odbioru żywności dla osób posiadających skierowania do GOPS w Jastrzębi znajdują się w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 360213