Przy Urzędzie Gminy w Jastrzębi działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób doświadczających różnych form przemocy fizycznej i psychicznej

poprzez:

 • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,
 • kierowanie do leczenia specjalistycznego ,
 • rozpoznanie zachowań osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej,
 • udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych tj. osób uwikłanych w przemoc oraz sąsiadów tychże osób, świadków przemocy,
 • udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej,
 • działalności informacyjnej dla zainteresowanych; co można zrobić, gdzie szukać pomocy?,
 • udzielanie osobom uwikłanym w przemoc pełnej informacji o przysługujących im prawach i dostępnych formach pomocy,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • przeprowadzenie mediacji rodzinnej w sytuacji występowania konfliktu rodzinnego,
 • prowadzenie terapii grupowej.

 

Punkt czynny:

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi - osobiście lub pod nr  tel. 48 384 05 07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 357179